Witaj na stronie sport-line.pl, zapraszamy na udane zakupy


Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działa pod adresem www.sport-line.pl.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

1.3. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Sportline Sp. z o.o. Sp. K. , z siedzibą w Zamkowa 8

83-300 Łapalice, NIP 589-204-36-12, REGON 380199837, KRS 0000731476 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.4. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a także prawa i obowiązki stron zawierających umowę sprzedaży.

1.5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, o czym będzie informować użytkowników na stronie sklepu.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez stronę internetową, wypełniając formularz zamówienia.

2.2. Warunkiem dokonania zakupów jest rejestracja w sklepie internetowym oraz akceptacja regulaminu.

2.3. Sklep internetowy potwierdza zamówienie wysyłając e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2.4. Zamówienia są realizowane w ciągu 24-48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.

2.5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub innych przyczyn niezależnych od sklepu.

3. Ceny

3.1. Ceny towarów podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez wcześniejszego powiadomienia.

3.3. Cena towaru podana w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron umowy sprzedaży.

4. Płatności

4.1. Sklep internetowy oferuje następujące formy płatności: przelew tradycyjny, płatność online oraz płatność przy odbiorze.

4.2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym lub płatności online, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez sklep internetowy wpłaty na konto.

4.3. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, towar zostanie przekazany kupującemu po dokonaniu przez niego opłaty za towar.

4.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych od momentu składania zamówienia.

5. Dostawa

5.1. Koszty dostawy towarów pokrywa kupują
5.2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary zostały dostarczone w jak najkrótszym czasie.

5.3. Sklep internetowy korzysta z usług firm kurierskich w celu dostarczenia towarów.

5.4. Kupujący ma obowiązek podać prawidłowe dane adresowe, w przeciwnym wypadku sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia zamówionych towarów.

5.5. Kupujący może wybrać formę dostawy towarów spośród oferowanych przez sklep internetowy.

5.6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli nie jest możliwe dostarczenie towarów na wskazany adres.

6. Zwroty

6.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu
30 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

6.2. Zwrot towaru powinien odbyć się na koszt kupującego, chyba że przyczyną zwrotu jest wada lub niezgodność towaru z zamówieniem.

6.3. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem dokumentów.

6.4. Sklep internetowy zwróci kupującemu koszt zakupu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

7. Reklamacje

7.1. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. Kupujący powinien zgłosić reklamację na piśmie lub za pośrednictwem e-maila w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia wady.

7.3. Sklep internetowy w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i poinformuje kupującego o wyniku rozpatrzenia.

7.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji sklep internetowy dokona wymiany towaru lub zwróci koszt zakupu towaru oraz koszty dostawy.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Dane osobowe kupujących są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim bez ich zgody.

8.3. Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu internetowego.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny na stronie internetowej sklepu i stanowi podstawę umowy sprzedaży między sklepem internetowym a kupującym.

9.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej sklepu.

9.4. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym regulaminem przed dokonaniem zakupu.

9.5. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z regulaminem należy kierować na adres e-mail sklepu internetowego.

Regulamin sklepu internetowego jest ważny i obowiązujący dla wszystkich kupujących dokonujących zakupów w tym sklepie. Kupujący zobowiązani są do przestrzegania jego postanowień, które stanowią podstawę umowy sprzedaży między kupującym a sklepem internetowym. Sklep internetowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz do podejmowania wszelkich starań, aby zapewnić kupującym jak najlepszą obsługę oraz zadowolenie z zakupów.

Powrót do góry